Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het zoveel als mogelijk zelfstandig uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Met of zonder verwijzing kan u zich bij ons aanmelden zodat wij samen met u kunnen kijken welke hulpvraag er ligt.

Wij kunnen samen met u gaan trainen uw zelfstandigheid terug te winnen, zoeken naar en aanleren van compensatiemogelijkheden of het gebruik leren maken van een geschikt hulpmiddel. Soms is juist het geven van advies aan uw mantelzorger van meerwaarde voor behoudt van uw zelfstandigheid.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan.

U kunt bij ergotherapie denken aan allerlei dagelijkse activiteiten waaronder het in en uit bed komen, wassen en aankleden maar ook het doen van een boodschap, telefoneren of koken. Ook kan er sprake zijn van een onbalans in belasting en belastbaarheid, het plannen van de activiteiten op de dag of het u kunnen herinneren van de volgorde waarop een activiteit uitgevoerd moet worden.

Wij richten ons op mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Daarbij zijn we gespecialiseerd in vragen rondom niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen neem dat gerust contact met ons op.

Uw therapeut