Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Onze kinderfysiotherapeuten zijn ook gespecialiseerd in het behandelen van achterstand bij het schrijven, van voorkeurshouding of van kinderen met problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking (SI).

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.

Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die – zeker als het om zeer jonge kinderen gaat – een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zij zelf de beste behandeling kan geven. Zo zal zij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapeut is -net als de algemeen fysiotherapeut- rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering.