Fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Mensen kunnen aankloppen bij de fysiotherapeut met een verwijzing, maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie of massage, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij of zij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Om patiënten nog gerichter te behandelen hebben meerdere fysiotherapeuten binnen ons centrum zich gespecialiseerd in specifieke gewrichten (knie, schouder, kaak) of specifieke aandoeningen (longaandoeningen / COPD, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Parkinson, hart- en vaatproblemen) en hebben aansluiting gevonden bij een netwerk.

Wij baseren ons werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertalen deze kennis naar de praktijk.