Geriatriefysiotherapie / Fysiotherapie bij ouderen

Geriatriefysiotherapie / Fysiotherapie bij ouderen

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. U hoeft daar niet persé oud voor te zijn!

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn/haar specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden en heeft daarnaast oog voor het medicatie gebruik. De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven.

Samenwerking en contact met andere zorgverleners is vaak belangrijk, denk bijvoorbeeld aan de ergotherapeut, diëtist, logopedist, neuroloog, verpleegkundig specialist of geriater/specialist ouderengeneeskunde.